Pist copy

Skicrossbanan

Den nybyggda skicross-banan är årets stora nyhet i Källviksbacken. Utmana dig själv och dina kompisar i en skicross-bana av hög kvalité.

Om banan

Skicrossbanan som nu byggs i Källviksbacken har skicrosslandslagets ledare varit med och designat (legenden Lars Levén). Den kommer att gå från toppen på Knappliften ner över en tunnel, där transportenvägen från Familjebacken till Parken går under, och vidare ut i Familjebackens brant, ner branten (i kanten mot Knappliften) och över en till tunnel (över utfarten från Knappen vid Tallen). Den permanenta banan kommer att sluta nedanför Tallen i Familjebacken. När vi kör tävlingar så kan vi göra en temporär bana i Familjebacken hela vägen ner och då har vi en riktigt bra bana!

Regler

Mer information kommer.